Age:
33
Current mission:
" Byc bardziej sprawna i wrcic do normalnego życia."
Jestem na rencie wypatkowej

Para ver este perfil, você precisa fazer login.

inscrever-se
Ilość SGLI na Świecie:
2383
Ilość krajów pochodzenia:
118
pochodzenia miast ilość:
968
Este site usa cookies.
Feedback