Age:
33
Current mission:
" Byc bardziej sprawna i wrcic do normalnego życia."
Jestem na rencie wypatkowej

Para ver este perfil, es necesario iniciar sesión.

Regístrate
Świecie ilość SGLI na:
2395
pochodzenia ilość krajów:
119
pochodzenia miast ilość:
972
Este sitio utiliza cookies.
Feedback