Age:
27
Current mission:
" Zmienić świat na lepszy niż ten, który zastałem"
Wykładowca, automatyk, pisaż

To see this profile, you need to log in.

Sign up
Amount of SGL on the world:
2382
Number of countries of origin:
118
Number of cities of origin:
964
This site uses cookies.
Feedback