Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności: 21.06.2016

 

Polityka prywatności

 

Drogi Użytkowniku,

Naszym celem jest dbanie o to, aby dane udostępniane przez Ciebie podczas korzystania z naszych Usług były bezpieczne. Nie udostępniamy ich osobom trzecim (nie dotyczy wyjątków opisanych w Polityce prywatności punkt Udostępnianie informacji), ponieważ wiemy jak cenna jest prywatność każdego z użytkowników i nie zrobimy nic z tymi informacjami, co wykracza poza ramy naszej Polityki prywatności bez wiedzy użytkownika. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z tym zagadnieniem napisz do nas.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności w celu zrozumienia w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, chronimy i obrabiamy informacje dotyczące użytkowników.

Z dokumentu Polityka prywatności dowiesz się:

 • jakiego typu informacje dotyczące użytkowników aplikacji „I am SGL” są gromadzone

 • w jaki sposób te informacje są wykorzystywane

 • jakie możliwości dotyczące ochrony prywatności proponujemy

 

Polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji o użytkownikach gromadzonych przez Fundację „I am SGL” (zwaną dalej Fundacją) podczas korzystania z naszej strony internetowej, aplikacji mobilnych oraz innych produktów i usług online (zwanych dalej ogólnie Usługami) lub podczas innych form kontaktu z nami.
Warunki Polityki prywatności mogą, od czasu do czasu, ulec zmianie. Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności znajduje się na początku dokumentu. Aby być w pełni poinformowanym o naszych metodach zarządzania danymi oraz o możliwych sposobach ochrony własnej prywatności, zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z Usług lub podczas kontaktu z nami.

 

Jakiego typu informacje gromadzimy?

Informacje dostarczane przez Użytkownika

Użytkownik pozostaje anonimowy, tak długo jak sam o tym zdecyduje. Gromadzimy informacje dostarczane nam przez użytkowników w trakcie tworzenia konta i profilu użytkownika, aktualizacji profilu, korzystania z interaktywnych aplikacji, udziale w konkursach, promocjach i ankietach oraz w czasie kontaktu z nami. Gromadzone informacje obejmują:

 • Podstawowe informacje dotyczące użytkownika takie jak, imię, nazwa użytkownika, płeć, data urodzenia, adres email, adres na fakturę, numer telefonu oraz zdjęcia.

 • Wiadomości oraz informacje umieszczane na forum, w grupach dyskusyjnych, wiadomości do innych użytkowników aplikacji „I am SGL” oraz informacje podawane przez użytkowników w związku z różnego rodzaju wydarzeniami.

 • Inne informacje dotyczące kontaktu oraz informacje demograficzne, takie jak zawód, prywatny URL, nazwa użytkownika IM, kontakt w nagłych wypadkach, informacje o zainteresowaniach, hobby, osiągnięciach, rodzinie a także inne informacje zawarte w opisie przygotowanym przez użytkownika.

 • Informacje zapisane w telefonie użytkownika, takie jak zdjęcia, informacje zapisane w kalendarzu oraz kontakty, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z tych informacji.

 • Informacje dotyczące użytkownika pochodzące od innych użytkowników, takie jak wystawiane oceny, referencje, przyjaciele i znajomi oraz inne interakcje z innymi użytkownikami aplikacji „I am SGL”.

Informacje zbierane automatycznie

Możemy również automatycznie zbierać informacje dotyczące użytkownika, w tym:

 • Informacje dotyczące lokalizacji: gromadzimy informacje dotyczące lokalizacji użytkownika, za każdym razem, kiedy korzysta ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub w inny sposób wyraził zgodę na zbieranie tych danych.

 • Informacje dotyczące urządzeń: gromadzimy informacje dotyczące urządzeń używanych w czasie korzystania z naszych Usług, w tym typu używanego sprzętu, systemu operacyjnego i jego wersji, unikalnych identyfikatorów stosowanego sprzętu, informacji o sieci oraz informacji o interakcji stosowanego sprzętu z naszymi Usługami.

 • Informacje zbierane podczas logowania: gromadzimy informacje o tym w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych Usług, w tym czas logowania, typ przeglądarki i języka, dostarczyciela usług internetowych, adresu IP.

 • Informacje zbierane przez Cookies i inne technologie śledzenia: możemy automatycznie gromadzić informacje dostarczane przez cookies, web beacons i inne technologie śledzenia, w celu, między innymi, poprawy naszych usług, monitorowania aktywności Użytkowników, oceniania liczby wizyt, ocenienia skuteczności przeprowadzanych kampanii, zrozumienia sposobu korzystania ze strony przez Użytkowników, ocenienia czy wiadomości do Użytkowników są otwierane. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania lub odrzucania Cookies w punkcie Jakie są dostępne opcje dla użytkownika?

Informacje zbierane z innych źródeł

Możemy również gromadzić informacje pochodzące z innych źródeł, na przykład jeśli użytkownik zakładając konto lub logując się na konto korzysta z innych mediów społecznościowych, będziemy mieli dostęp do informacji dostępnych na tym medium, takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, powiązania oraz inne informacje wynikające z powiązania z danym medium społecznościowym.

W jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone informacje?

Korzystamy ze zgromadzonych danych w sposób opisany w Polityce prywatności lub przekazany użytkownikom w inny sposób, a związany z naszymi Usługami, w tym w celu:

 • wykonywania i ulepszania Usług,

 • wysyłania użytkownikom technicznych informacji, uaktualnień, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, pomocy technicznej oraz wiadomości administracyjnych,

 • odpowiedzi na komentarze, pytania i prośby i świadczenia usług serwisowych,

 • dostarczania informacji o produktach, usługach, ofertach, promocjach, nagrodach, wydarzeniach oraz dostarczania innych informacji związanych z działalnością Fundacji „I am SGL”,

 • oceniać i analizować sposób korzystania z naszych Usług.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych oraz odpowiednimi przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z prowadzeniem strony internetowej oraz w celu realizacji Usług. Użytkownicy mogą realizować swoje uprawnienia wynikające z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, a więc mają prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Udostępnianie informacji

Nie udostępniamy danych osobowych osobom, ponieważ wiemy jak cenna jest prywatność każdego z użytkowników, z wyjątkiem poniższych sytuacji:

 • kiedy użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie niektórych informacji,

 • konsultantom i wykonawcom zewnętrznym świadczącym usługi dla Fundacji, jeśli wymagają tego świadczone przez nich usługi,

 • search engines – publicznie dostępne informacje w celu indeksowania zawartości,

 • jeśli wierzymy, że udostępnienie informacji jest konieczne w celu zapewnienia przestrzegania prawa, uniknięcia lub ukarania działalności przestępczej lub na uzasadnioną prośbę instytucji rządowych,

 • w celach zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników,

 • możemy również dzielić się zebranymi danymi grupowymi, na podstawie których nie ma możliwość zidentyfikowania poszczególnych użytkowników.

Usunięcie konta

Fundacja umożliwia również całkowite usunięcie konta z naszej bazy. W aplikacji istnieje funkcja pozwalająca na uśpienie lub usunięcie Konta.

 

Jakie są dostępne opcje dla użytkownika?

Ustawienia prywatności

Użytkownik może zmienić oraz zaktualizować informacje dostępne dla innych użytkowników logując się na własne konto (zakładka Edytuj profil). W szczególnych przypadkach, nawet po usunięciu konta, dane mogą być przekazywane odpowiednim władzom, jeśli jest to wymagane prawem lub jest związane z bezpieczeństwem użytkowników.

Lokalizacja

Użytkownik ma możliwość włączenia i wyłączenia funkcji lokalizacji poprzez zmianę ustawień w używanej przeglądarce Internetowej, a także określić dokładność lokalizacji w zakładce Ustawienia w aplikacji po zalogowaniu się na własne konto. Wyłączenie funkcji lokalizacji uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcji aplikacji.

Cookies

Większość wyszukiwarek internetowych automatycznie akceptuje cookies. Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby odrzucić lub usunąć cookies. Sposób zmiany ustawień zależy od stosowanej przeglądarki. Należy pamiętać, że usunięcie cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych naszych Usług.

Informacje o usługach

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących nowych funkcji wprowadzanych w aplikacji oraz na stronie. Użytkownik może zmienić te ustawienia po zalogowaniu się na swoje konto w podstronie ustawienia e-mail.

Napisz do nas

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: info@iamsgl.org

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies.
Feedback