I am SGL Foundation searching for Volunteers
Organized By

When

17 September 2016 21:00 (Saturday)
17 September 2016 23:00 (Saturday)

Where

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland
Świętokrzyska 20

Category

No category
I am coming
Maybe
Not going

More info

We searching for Volunteers:

- Translators from EN or PL into DE, FR, ES, RU, PT, IT or ZH
- Board members who communicates regularly with community.
- Managers to improve the community sectors of the site.
- Local 'I am SGL' Ambassadors
- Suggestion Team
- Marketing and Promotion Team
- New Member Welcome Team
- Social media specialists
- Blog Writer
- Safety Team
- Support Team
- Designers and Developers

Poszukujemy wolontariuszy:

- Tłumaczy z PL lub EN na DE, FR, ES, RU, PT, IT lub ZH
- Członków Zarządu, którzy wsłuchują się w społeczność.
- Menadżerów do rozwoju portalu.
- Lokalnych Ambasadorów ' I am SGL'
- Zespołu Innowacji
- Zespołu Marketingu i Promocji
- Zespołu Powitalnego Nowych Członków
- Specjalistów Social Media
- Autor Bloga
- Zespołu Bezpieczeństwa
- Zespołu wsparcia technicznego
- Programistów i Grafików

This site uses cookies.
Feedback